DDoS Attacks 19 maart
19-03-2014[UPDATE 15:20] Op dit moment is het mogelijk dat u storingen ondervindt op de telefonie dienst.

Deze storingen worden veroorzaakt door DDoS attacks op het internet.

Klanten met DSL verbindingen van Redworks of klanten die een NLIX koppeling hebben, hebben hier geen last van.

Deze lijnen hebben private koppelingen naar ons netwerk en ondervinden derhalve geen hinder. Klanten met internet verbindingen bij andere leveranciers hebben hier naar verwachting wel last van.

 

Wij kunnen derhalve concluderen dat en willen ook benadrukken dat de storing niet op ons netwerk is, de telefonie dienst is volledig up & online.

Op dit moment zijn diverse connectiviteitspartners bezig om op hun netwerk de DDoS attacks te weren. Zij hopen dit spoedig te hebben opgelost.

 

[UPDATE 15:50] Het probleem lijkt verholpen. DDoS attacks zijn onder controle. Nadere informatie volgt.

 

[STATEMENT UPLINK LEVERANCIER]

Zie onderstaande tekst voor een statement van de getroffen uplink leverancier:

 

"U hebt de aflopen tijd mogelijk hinder ondervonden door DDoS aanvallen gericht op enkele van onze klanten. Dit betreft buitensporige en doelgerichte intelligente aanvallen met een enorme omvang. Het heeft de hoogste prioriteit om dit te verhelpen. De door ons recent gedane uitbreiding van de capaciteit op ons netwerk heeft niet het beoogde effect gehad doordat de aanvallen in zeer korte tijd van 4 gigabit naar veel meer dan 10 gigabit zijn gegaan. Hierdoor biedt ook het zogenaamde ‘inhouse scrubbing’ geen oplossing. Om die reden hebben wij ook een externe partij ingeschakeld om het verkeer te ‘scrubben’. Deze dienst is momenteel actief, maar ook daarmee zijn we niet bestand tegen de DDoS aanval waarmee we nu worden geconfronteerd.


Feit is dat alle door ons actief aangebrachte maatregelen om ons tegen deze criminele praktijken te wapenen, onvoldoende effect hebben. Om die reden hebben wij de uiterste noodmaatregel genomen om de klanten op wie de DDoS aanvallen zich specifiek richten, offline te halen. Dit alles om te voorkomen dat een veel groter deel van onze klantenkring last heeft of blijft houden van deze aanvallen en in de hoop en verwachting dat de (effecten van de) DDoS aanvallen in ons netwerk hiermee een einde nemen.


Los van de genomen noodmaatregel, werken wij in de tussentijd verder aan de meest moderne en geavanceerde preventiemaatregelen met als doel deze criminele activiteiten sneller en effectiever te kunnen afwenden.


Tot slot merken wij nog het volgende op. DDoS aanvallen komen de laatste tijd in sterk toenemende mate voor, zo heeft u zeer recent ook in de pers kunnen lezen. Op dit moment zijn wij met u het slachtoffer van een overmachtssituatie als gevolg van buitengemeen heftige criminele activiteiten. Ondanks dat de oorzaak buiten onze invloedssfeer ligt, realiseren wij ons dat de effecten ervan buitengewoon vervelend voor u zijn. Wij betreuren dat ten zeerste. Tegelijkertijd hopen we u er met deze toelichting van te hebben overtuigd dat wij geen middel schuwen om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen, zowel op de meest korte als op de langere termijn."Promo
Meer info